Wie zijn we ?

Onze website is bereikbaar via : https://www.christmasworld.be .

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Naam websitebeheerder of bedrijf : Combell N.V

CEYNA

Je leest op dit moment de privacy verklaring van CEYNA. CEYNA is een bedrijf gespecialiseerd in detailverkoop van onder meer kerstartikelen.  Er zijn situaties waarin jouw gegevens door CEYNA verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door CEYNA, neem dan gerust contact op!

CEYNA  BV

Pluvierlaan 5

8370 BLANKENBERGE

hello@christmasworld.be

0474 69 85 02

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door CEYNA. Deze worden hieronder toegelicht. 

A. Het versturen van nieuwsbrieven

CEYNA stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van CEYNA. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

B. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met CEYNA of CHRITMAS WORLD via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

C. Analytics

De website van CEYNA verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die CEYNA ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

A. Mailchimp (indien van toepassing of ander mailprogramma)

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

B. Combell

De e-mail van CEYNA wordt gehost. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers.

C. WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost via Combell. Gegevens die jij achterlaat op de website van CHRITMAS WORLD zijn op de servers van Combell opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door CEYNA maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

A. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar e-mailadres.

B. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met CEYNA via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

C. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door CEYNA website of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar naam bedrijf, website. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlog-proces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van naam bedrijf, website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van naam bedrijf, website ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

A. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij CEYNA vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met CEYNA. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

B. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren via de CEYNA website. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

C. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij de CEYNA website opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient CEYNA al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

D. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de CEYNA website vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

E. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de CEYNA website niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

F. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat de CEYNA website jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via e-mailadres onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

CEYNA verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van CEYNA via e-mail of het verstrekken van opgevraagde informatie.. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan CEYNA de betreffende dienst of product niet aanbieden. Mocht het nodig zijn dat de gegevens die jij hebt gedeeld met de CEYNA website moeten gedeeld worden met anderen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst of product), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

CEYNA behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer het bedrijf dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de CEYNA website te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

CEYNA  BV

Pluvierlaan 5

8370 BLANKENBERGE

hello@christmasworld.be

0474 69 85 02